പെരുമഴ പകർന്ന പാഠങ്ങൾ

‘പെരുമഴ പകർന്ന പാഠങ്ങളി’ലൂടെ Muralee Thummarukudy പറയുന്നത്- അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു കേരളത്തെ വിഴുങ്ങിയ മഹാ പ്രളയം, അതിനു മുന്നിൽ തോൽക്കാതെ ഒരു ജനത നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത പോരാട്ടം,

Continue reading

ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുശേഷം നീലക്കുറിഞ്ഞിപ്പൂത്തപ്പോൾ

ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിനുശേഷം നീലക്കുറിഞ്ഞിപ്പൂത്തപ്പോൾ (Strobilanthes kunthiana) വെള്ളക്കണ്ണിക്കുരുവികൾക്ക് (Oriental white-eye) ആഘോഷക്കാലം.. സെപ്റ്റംബർ 2018, മൂന്നാർ

Continue reading

ആദരവ് #Kerala Flood 2018

ആലപ്പാട്, പുള്ള്, പുറത്തൂർ പ്രദേശത്ത് പ്രളയദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരെ ആദരിക്കുന്നു. 2018 സെപ്റ്റംബർ 30  ഞായർ വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് ആലപ്പാട് ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ. പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം

Continue reading