പീപ് ആൻഡ് റാപ്റ്റർ ട്വിൻ ചലഞ്ച് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക്

പീപ് ആൻഡ് റാപ്റ്റർ ട്വിൻ ചലഞ്ച് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക്

പക്ഷിപ്രിയരേ.. നമ്മുടെ പീപ് ആൻഡ് റാപ്റ്റർ ട്വിൻ ചലഞ്ച് കൊട്ടിക്കലാശത്തിലേക്ക്..
പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു(നന്ദി ഇല്ല).
ഒരു മത്സരം എന്നതിലുപരി കണ്ണിൽപെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിഷമമുള്ളതുമായ സ്പീഷീസുകളെ കണ്ടെത്താനും ebird-ൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കാനുമായിരുന്നു ഈ എളിയ ശ്രമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇതിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ കണ്ട റാപ്റ്റർ/പീപ് സ്പീഷീസ് ലിസ്റ്റും അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ebird ലിങ്കും ഒരു ലിസ്റ്റായി നമ്മുടെ കോമൺ ഇമെയിൽ ഐഡി kolebirders[at]gmail[dot]com – ലേക്ക് എത്രയും വേഗം അയക്കുക. ജനുവരി 6,7 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കോൾ സർവ്വേ വേദിയിൽവെച്ച് ‘പ്രോത്സാഹനസമ്മാനങ്ങൾ’ നൽകുന്നതായിരിക്കും..

–വിവേക് & ആദിത്യൻ
കോഡിനേറ്റേഴ്സ് (പീപ്പ് & റാപ്റ്റർ ചലഞ്ച് 2017)

Back to Top