കാടറിഞ്ഞ് മഴനനഞ്ഞ് കടലിന്റെ മക്കൾ..

കാടറിഞ്ഞ് മഴനനഞ്ഞ് കടലിന്റെ മക്കൾ..

ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രകൃതിപഠനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചിമ്മിണി വനമേഖല സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ തീരദേശത്തുനിന്നുള്ള ഇരുനോളം കുട്ടികൾക്ക് യാത്രയിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷിനിരീക്ഷകരായ ഗോപിക, മിനി തെറ്റയിൽ എന്നിവർ കുട്ടികൾക്ക് വിവിധയിനം പക്ഷികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി.

മാതൃഭൂമി നഗരം 12 ജൂണ്‍ 2018
Back to Top