ഇഴയുന്ന മിത്രങ്ങൾ

ഇഴയുന്ന മിത്രങ്ങൾ

ഇന്ന് ജൂലൈ 16.പാമ്പുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പാമ്പുകളെപ്പറ്റി ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ‘ലോക പാമ്പുദിന’മായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു. പാമ്പ് എന്ന് കേട്ടാൽ വടി അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. “വിഷപ്പാമ്പാണ്” , “തല്ലി കൊന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീട്ടിൽ കേറി വന്നാലോ” “ഈ വിഷമുള്ള ജന്തുക്കളെയൊക്കെ എന്തിനാ സംരക്ഷിക്കുന്നെ” തുടങ്ങിയ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ആയുസ്സ് ഒടുങ്ങാനാണ് മിക്ക പാമ്പുകളുടെയും വിധി. ആദ്യകാലം മുതലേ മനുഷ്യർക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളാണ് പാമ്പുകൾ. മനുഷ്യർ എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിൽ പക്ഷികൾ അടക്കം ഉള്ള ജീവികൾ ഇന്നും ഇത്തരം വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെ ഭയന്ന് അവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി ജീവിക്കുന്നത് കാണാം. മനുഷ്യരും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു.എന്നാൽ ഭൂമി അളന്നു മുറിച്ച് അവകാശം സ്ഥാപിച്ച അന്നുമുതൽ “കടന്നുകയറ്റക്കാരെ” കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ശീലം. കാലക്രമേണ പാമ്പുകൾക്ക് കീടനീയന്ത്രണത്തിലുള്ള പങ്ക് മനസ്സിലാക്കിയും ഇവയോടുള്ള ഭയവും കാരണം മനുഷ്യർ പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി കാവുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. പാമ്പുകളെ ആരാധിച്ചിരുന്ന പൂർവികർ അവയെ കൊല്ലുന്നതും നിർത്തി. എന്നാൽ ഇന്ന് കാവുകളിൽ പോയി പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് വീടുകളിൽ വന്നു കേറുന്നവയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നതും.

SarppaKavu from Kannur, Kerala by Manoj Karingamadathil [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons

ലോകത്ത് 52 ജനുസുകളിലായി ഏകദേശം 3600 തരം പാമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അന്റാർട്ടിക്കയിലും ചെറുദ്വീപുകളിലും ഒഴികെ കടൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള എല്ലായിടത്തും പാമ്പുകളെ കാണാവുന്നതാണ്.ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിഷമില്ലാത്ത ഇനങ്ങളാണ്.ഇന്ത്യയിൽ 320 തരം പാമ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ 66 എണ്ണം മാത്രമാണ് വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ.കേരളത്തിൽ 115 ഓളം ഇനം പാമ്പുകൾ ഉള്ളതിൽ വീര്യമേറിയ വിഷമുള്ള പാമ്പുകൾ 20 ൽ താഴെയാണ്. അതിൽത്തന്നെ കേരളത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പാമ്പ് കടിയേറ്റു മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് 5 തരത്തിലുള്ളവയുടെ കടിയേറ്റിട്ട് മാത്രമാണ്.

  1. Spectacled cobra ( മൂർഖൻ) (കരിമൂർഖനും സ്വർണ മൂർഖനും എല്ലാം ഈ “Naja naja” എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള ഒറ്റ ഇനം തന്നെയാണ്.
  2. 2. Russell’s viper( അണലി) “Daboia russelii”. ചേനത്തണ്ടൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
  3. Common krait ( ശംഖുവരയൻ). “Bungarus caeruleus”. വെള്ളിക്കെട്ടൻ ,എട്ടടി വീരൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു
  4. Saw scaled viper ( ചുരുട്ട മണ്ഡലി) “Echis carinatus”
  5. Hump-nosed Pit-Viper (മുഴമൂക്കൻ കുഴി മണ്ഡലി )”Hypnale hypnale”.
Image – Sindhu ramchandran [CC BY 2.5] via Wikimedia Commons

ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഇനങ്ങൾ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ടുള്ള മരണങ്ങൾക്ക് കാരണം. അതിനാൽ ഇവ ‘Big Four’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു.ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം ഏകദേശം എൺപതിനായിരം ആൾക്കാർക്ക് വിഷപാമ്പുകളുടെ കടി ഏൽക്കുന്നുണ്ട് .അതിൽ പതിനൊന്നായായിരത്തോളം മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു . “ഇത്രയും മരണങ്ങൾ !. അപ്പൊ ഇവയെയൊക്കെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് “?. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി .നിങ്ങൾ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിൽ 90% പാമ്പുകളും വിഷമില്ലാത്തവയാണ്. ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചപോലെ വിഷമുള്ള ജീവികളെ മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഭയമായതിനാൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകൾ വിഷമുള്ള ഇനങ്ങളെ അനുകരിക്കാറുണ്ട് . ചേര(Rat Snake) മൂർഖനെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ ചുമർ പാമ്പ് (Wolf snake) വെള്ളിക്കെട്ടനെ അനുകരിക്കുന്നു. മണ്ണൂലിയെ (Common Sand Boa) കണ്ടാൽ അണലിയെപ്പോലെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ ഈ അനുകരണം മറ്റു ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഇവയെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ആണ് ഇവർക്ക് വിധി.

Chrysopelea ornata from Kannur by Shagil Kannur [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons

“മനുഷ്യരുടെ ജീവന് ഒരു വിലയുമില്ലേ “, എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ,ഉണ്ട് സുഹൃത്തേ. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ മറ്റൊരു ജീവൻ നശിപ്പിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ . ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭീഷണി ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ പാമ്പിനെ അവിടെ നിന്നും മാറ്റാനായി ധാരാളം വിദഗ്ദ്ധ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട് (പാമ്പിനെ പൊക്കിപ്പിടിച്ചും ഉമ്മവച്ചും നാട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ show കാണിക്കുന്നവരെ അല്ല, അത്തരക്കാർ സഹായത്തേക്കാളുപരി പാമ്പുകളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രീയമായി പാമ്പുകളെ രക്ഷിക്കുന്നർ ഉണ്ട്).

Snake charmer from Fort Cochin by Rainer Haeßner [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia Commons

നിലവിൽ വനം വകുപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്കേ പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ.ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ പാമ്പുകളെ പിടിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. വനം വകുപ്പിൽ അറിയിച്ചാൽ ഉടനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നു പാമ്പിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. “ഇതിലും എളുപ്പം ഇതിനെ കൊല്ലുന്നതല്ലേ ” എന്നാണെങ്കിൽ , വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 1972 പ്രകാരം പാമ്പുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും കൊല്ലുന്നതും കൊന്നതിന്റെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ജാമ്യമില്ലാവകുപ്പുള്ള കുറ്റമാണ് .ജയിലിൽ സുഖവാസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

Malabar Pit-Viper (Trimeresurus malabaricus) Nov 2019 from Chimmony Wildlife Sanctuary by Abhin M Sunil

പാമ്പുകളെപ്പറ്റി ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പണ്ടുമുതലേ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കാവുകളിൽ പാമ്പുകൾക്ക് നൂറും പാലുമാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഏറെ. വാസ്തവത്തിൽ മാംസഭോജികളായ പാമ്പുകൾക്ക് പാലും പഴങ്ങളും ഒന്നും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. എലികൾ ആണ് ചേരയുടെയും മൂർഖന്റെയുമൊക്കെ ആഹാരം.കേൾവിശക്തി കൂടിയ ആളുകളെ “അയാൾക്ക് പാമ്പിന്റെ ചെവിയാണ് ” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ പാമ്പുകൾക്ക് പുറമെ ചെവികൂട ഇല്ലാത്തതിനാൽ വായുവിൽകൂടി ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല . എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ കൂടിയുള്ള കമ്പനങ്ങൾ ഇവർക്ക് വാരിയെല്ലുകൾ വഴി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. “കാലുകൾ അമർത്തി ചവിട്ടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പാമ്പ് കടിക്കില്ല” എന്ന ചൊല്ല് പാമ്പുകൾ ആ കമ്പനം ഭൂമിയിൽകൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് മാറി പോകുന്നതിനാൽ വന്നതാണ്. ഇതുപോലെ പാമ്പാട്ടിയുടെ മകുടി ശബ്ദം ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ മകുടിയുടെ അനക്കത്തിനൊത്ത് പാമ്പ് അനങ്ങുമ്പോൾ പാമ്പ് ശബ്ദം കേട്ടാണ് ആടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. പാമ്പ് പക പോക്കുന്നവർ ആണെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസം. പാമ്പിനെ ഉപദ്രവിച്ചുവിട്ടാൽ അത് പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നു ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും ഇണയെ കൊന്ന മനുഷ്യനെ പാമ്പ് തേടി പിടിച്ചു കൊല്ലുമെന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പാമ്പുകൾക്ക് മനുഷ്യനെപ്പോലെ വികസിച്ച ബുദ്ധിയില്ല. മാത്രമല്ല പാമ്പുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ഇണകൾ ഉണ്ടാകും. പ്രതികാരരൂപിയായ പാമ്പ് മനുഷ്യന്റെ ഭാവന മാത്രമാണ്. ചേരയുടെ വാലിൽ വിഷമുണ്ടെന്നും ചേര ചെവിയിൽ ഊതുമെന്നും വാല് കൊണ്ട് കുത്തുമെന്നും കഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് . യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേരകൾ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പുകളാണ് .അറിയാതെ ചവിട്ടിയാൽ ചേര വാലിട്ടടിക്കുന്നതിനാൽ പേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ് ഇത്. മറ്റൊരു വിശ്വാസം തലയിൽ കോഴികളെ പോലെ പൂവുള്ള “കരിങ്കോളി ” പാമ്പാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് ഒരിടത്തും കാണപ്പെടുന്നില്ല.സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പ്രചരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു മുതൽ ആയിരം തലകൾ ഉള്ള പാമ്പിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. പ്രകൃതിയിൽ ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം രണ്ടുതലയുള്ള പാമ്പുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് .അതിൽ കൂടുതൽ തല ഉള്ള പാമ്പുകളെല്ലാം വെറും ഫോട്ടോഷോപ്പ് വിദ്യ മാത്രമാണ്. രണ്ട് തലയുള്ള ഇരുതലമൂരി (Red sand boa) ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇവയെ അനധികൃതമായി കടത്തി വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇരുതലമൂരിയുടെ വാല് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ രണ്ട് തലയുള്ളതായി തോന്നുന്നതാണ്. ഇത് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധതട്ടിപ്പാണ്.പുരാണങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും മറ്റും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി തലയുള്ള പാമ്പുകൾ,മാണിക്യം ചൂടിയ നാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആരാധനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ്.

Gongylophis conicusCommon Sand Boa at Peechi-Vazhani Wildlife Sanctuary by Abhin M Sunil

പാമ്പുകടിയേറ്റാൽ എന്ത്‌ ചെയ്യണം എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും സംശയം ഉള്ളവർ ഉണ്ട് . വിഷഹാരി , വിഷവൈദ്യൻ , പാമ്പിനെകൊണ്ട് വിഷം ഇറക്കൽ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ് . “വിഷവൈദ്യം ഫലിക്കുന്നുണ്ട് “എന്ന് പറഞ്ഞാൽ , വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് വൈദ്യം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് രോഗികൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പാമ്പിന്റെ വിഷം പച്ചമരുന്ന് കൊണ്ട് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല.രക്തം വായ് കൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്തു കളയുന്നതോ തീ ഉപയോഗിച്ച് മുറിവായ്‌ കരിക്കുന്നതോ മാന്ത്രിക വിദ്യകളോ ഒന്നും വിഷം ശമിപ്പിക്കില്ല.വിഷമുള്ള പാമ്പാണ് കടിച്ചതെങ്കിൽ ഉടനെ ആധുനിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചുകളയാനോ രോഗി മരണപ്പെടാനോ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു തെറ്റായ പ്രവണത മുറിവിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം നിർത്താനായി തുണിവച്ചു കെട്ടുന്നതാണ്. രക്തയോട്ടം നിലച്ചു കോശങ്ങൾ മരിച്ചാൽ ആ ഭാഗം പിന്നെ മുറിച്ച് കളയാനെ സാധിക്കൂ. രക്തയോട്ടം നിർത്തുന്നതിന് പകരം ഒരു കമ്പോ മറ്റോ വച്ചു കെട്ടി ആ ഭാഗം അനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കി രോഗിയെ സ്‌ട്രെച്ചറിൽ കിടത്തി കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ശരിയായ രീതി. ‘Big Four’ പാമ്പുകൾക്ക് ഫലപ്രദമായ “ആന്റിവെനം” സർക്കാർ ,താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഏതു പാമ്പ് കടിച്ചാലും ഈ നാലു ഇനങ്ങൾക്കുമുള്ള ആന്റിവെനം ഒരുമിച്ച് രോഗിയിൽ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . അതിനാൽ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ആ പാമ്പിനെ കൊന്നോ പിടിച്ചോ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല.വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ് കടിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അബദ്ധമാകും. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവികളുടെയും വായ് ബാക്റ്റീരിയകളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. കടിച്ച ഭാഗത്തു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും പഴുക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചാലും ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതാണ് അഭികാമ്യം.

Green vine snake (Ahaetulla nasuta) by Davidvraju [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

മലനിരകൾ , വിളനിലങ്ങൾ , കുളങ്ങൾ മുതൽ കടലുകളിൽ വരെ പാമ്പുകൾ അധിവസിക്കുന്നു.ഓരോ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലും പാമ്പുകൾ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ താഴത്തെ കണ്ണികളായ കീടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെറിയ ജീവികളുടെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റു വലിയ ജീവികളുടെ ആഹാരമായും പാമ്പുകൾ മാറുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മിത്രങ്ങളായ ഇവരും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ തന്നെയാണ്. അടുത്ത ഒരു വടി എടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു പുനർചിന്തനമാകട്ടെ.


എഴുതിയത്: അഭിൻ എം സുനിൽ @ ഗൂഢസംഘം

Back to Top