പ്രതിഭാകേന്ദ്രം അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് 2018

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഭാകേന്ദ്രം അവധിക്കാല ക്യാമ്പിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം , പക്ഷിനിരീക്ഷണം , വന്യജീവി ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ

Continue reading

വന്യതയിലേക്കു ജാലകം തുറന്നുകൊണ്ടു വന്യം ചിത്രപ്രദർശനം

വന്യതയിലേക്കു ജാലകം തുറന്നുകൊണ്ടു വന്യം ചിത്രപ്രദർശനം . മാടായിക്കോണം ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ സ്കൂൾ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച വന്യജീവി ചിത്രപ്രദര്ശനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കൗൺസിലർ

Continue reading

വന്യം – വന്യജീവി ചിത്രപ്രദർശനം

കാടിന്റെ കാഴ്ചകളുമായി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ് മാടായിക്കോണം ശ്രീ പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ മാർച്ച് 9,10 തീയതികളിൽ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.

Continue reading

Konthipulam BirdWalk, 4 March 2018

കോന്തിപുലം ബേഡ് വാക്ക് പ്രകൃതിയെ അറിയാൻ, മണ്ണിനെ തൊടുവാൻ, വയൽ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ, പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ, അവയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ, പടം എടുക്കാൻ ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാ

Continue reading

കാടകത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളുമായി വന്യജീവി ചിത്രപ്രദർശനം പൊറത്തിശ്ശേരിയിൽ

കാടകത്തിന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും കുരുന്നുകൾക്ക് പകർന്നു കൊണ്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ്ബിന്റെ വന്യ ജീവി ചിത്രപ്രദർശനം പൊറത്തിശ്ശേരി മഹാത്മാ U P സ്കൂളിൽ നടന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും

Continue reading

Wild in Focus

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നേച്ചർ ക്ലബ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തിവരുന്ന വന്യ ജീവി ചിത്രപ്രദർശനം WILD IN FOCUS ഫെബ്രുവരി 26 തിങ്കളാഴ്ച. @എം.യു.പി.എസ് പൊറത്തിശ്ശേരി സമയം : 11 AM

Continue reading