ആദരവ് #Kerala Flood 2018

ആദരവ് #Kerala Flood 2018

ആലപ്പാട്, പുള്ള്, പുറത്തൂർ പ്രദേശത്ത് പ്രളയദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയവരെ ആദരിക്കുന്നു. 2018 സെപ്റ്റംബർ 30  ഞായർ വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് ആലപ്പാട് ശ്രീനാരായണ ഹാളിൽ. പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രളയനൊമ്പരം നേർക്കാഴ്ച ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനവും

Back to Top