വരമാക്കാം മരങ്ങളെ

വരമാക്കാം മരങ്ങളെ

ഒരു പരിസ്‌ഥിതി ദിനം കൂടെ അടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹം, മരം നട്ടു ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന സുദിനം. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നടലിന് അപ്പുറം പിറ്റേന്ന് മുതൽ സസ്യത്തെ പരിചരിക്കാനോ

തമ്മിൽ തൊടാൻ നാണിക്കുന്ന മരങ്ങൾ

തമ്മിൽ തൊടാൻ നാണിക്കുന്ന മരങ്ങൾ

കാട്ടിൽക്കൂടിയോ മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽക്കൂടിയോ നടന്നുപോകുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ച്ച കാണാം. അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്പർശിക്കാതെ ഒരു അകലം അവർക്കിടയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പലരും നാണിച്ചിട്ടെന്നപോലെ തൊടാതെ

മരം നടുന്നവരോട്‌ …

മരം നടുന്നവരോട്‌ …

ലോക പരിസ്‌ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ കേരളത്തില്‍ അങ്ങോളമിങ്ങോളം വ്യക്‌തികളും സംഘടനകളും നിരവധി മരങ്ങള്‍ നടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്‌. തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കാലത്തുതന്നെ ഡോ. തോമസ്‌ ഐസക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പതിനായിരത്തിലേറെ പ്ലാവിന്‍ തൈകള്‍ നട്ടുകഴിഞ്ഞു.

Back to Top