കണ്ണങ്കൈ പാടശേഖരത്തിലെ  ഊവ്വേണികള്‍

കണ്ണങ്കൈ പാടശേഖരത്തിലെ ഊവ്വേണികള്‍

കേരള ബേഡ് അറ്റ്ലസ്സിന്റെ ഭാഗമായി കാസര്‍ക്കോഡ് യാത്രയുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചിലാണ്. മാക്സിമിന്റേയും സനുവിന്റേയും കൂടെ പീലിക്കോട്-മാവിലാകടപ്പുറം പ്രദേശത്തെ 3 സെല്ലുകളാണന്ന് തീര്‍ക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. വിശേഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ഇവിടെ വായിക്കാം. അന്നത്തെ യാത്രയില്‍

വേത്തി

വേത്തി

മഴ പെയ്യാന്‍ മടിച്ചുനില്‍ക്കുന്നത് ജലസേചനത്തിന് പരമ്പരാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന നെല്‍കര്‍ഷകരെ വളരെയേറെ വലച്ചിട്ടുണ്ട്… ഇവിടെ , കൂറ്റനാട് കോമംഗലത്ത് ഇരുപത് ഏക്കര്‍ സ്ഥലത്ത് നെല്‍കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയേട്ടന്‍ കണ്ടം വറ്റിയപ്പോള്‍

Back to Top