വേനലവധിക്യാമ്പിൽ ചിമ്മിണിയിലേക്ക്

വേനലവധിക്യാമ്പിൽ ചിമ്മിണിയിലേക്ക്

കേരളാ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ചെങ്ങാലൂർ യൂണിറ്റ് നടത്തിയ വേനലവധിക്യാമ്പിന്റ അവസാനദിവസമായ ഇന്ന് പുഴയൊഴുകും വഴി കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികൾക്ക് ചിമ്മിനി ഡാമിന് ചുറ്റുമുളള വനമേലയിലൂടെ ഏകദേശം 4 കിലോമീറ്റർ

മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ?

മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ?

മണലിപ്പുഴ മാലിന്യപ്പുഴയാകുന്നതെങ്ങിനെ? പഠനത്തിന്റെ പ്രകാശനം – ഉണര്‍ത്തുജാഥ 2018 ജൂലായ് 14 ശനി – 9.00 am @പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുന്‍വശം, പാലിയേക്കര

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിന ജലം ഒഴുകി ചേർന്ന് മണലിപ്പുഴ

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിന ജലം ഒഴുകി ചേർന്ന് മണലിപ്പുഴ

ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മലിന ജലം മണലിപ്പുഴയിൽ മടവാക്കര കച്ചകടവിനടുത്തുള്ള ചാലിലൂടെ ഒഴുകി ചേർന്ന് നെന്മണിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് ഭീഷിണിയാകുന്നു . കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പോലെ വർഷകാലമാകുമ്പോൽ മടവാക്കര കച്ചകടവിനടുത്തുള്ള

Back to Top