ഇടവപ്പാതിയിലെ ആദ്യമഴയിൽ പക്ഷികളോടൊപ്പം മഴനനഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഒരു ഞായർ

ഇടവപ്പാതിയിലെ ആദ്യമഴയിൽ പക്ഷികളോടൊപ്പം മഴനനഞ്ഞ് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഒരു ഞായർ

മഴയ്ക്ക് മുമ്പെ പാടത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രദേശത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചില്ലുകുപ്പികളുമടങ്ങുന്ന അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രമം തുടങ്ങിവയ്ക്കണമെന്ന് Kole Birders കൂട്ടായ്മയിൽ ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ വൈകിയാണെങ്കിൽ

യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ചെന്നായ്ക്കൾ

യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ചെന്നായ്ക്കൾ

അമേരിക്കന്‍ ഐക്യനാടുകളിലെ യെല്ലോസ്റ്റോണ്‍ ദേശീയോദ്യാനം വളരെ പേരുകേട്ടതാണ്‌. 1926 ആയപ്പോഴേക്കും വേട്ടക്കാരായ മൃഗങ്ങളെ അവിടെ നിന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെയുള്ള ചെന്നായകളെ കൊന്നു തീര്‍ത്തിരുന്നു. 1995-ല്‍

ലോകപ്രസിദ്ധ ടെക്വില മദ്യവും വവ്വാലും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം?

ലോകപ്രസിദ്ധ ടെക്വില മദ്യവും വവ്വാലും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം?

1988 -ല്‍ ലോകത്തിലാകെ ആയിരമെണ്ണത്തില്‍ താഴെ മാത്രമേ നീണ്ടമൂക്കന്‍ചെറിയവവ്വാല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എട്ടിഞ്ച്‌ മാത്രം നീളമുള്ള ഇവയ്ക്ക്‌ 30 ഗ്രാമില്‍ താഴെ മാത്രമേ ഭാരമുള്ളൂ. വംശനാശഭീഷണിയുടെ വക്കത്തെത്തിയ ആ വവ്വാല്‍ ഇന്ന്

Back to Top