ഇന്ന് ദേശീയ ‘പക്ഷിനിരീക്ഷണദിനം’

ഇന്ന് ദേശീയ ‘പക്ഷിനിരീക്ഷണദിനം’; സാലിം അലിയുടെ 122-ാം ജൻമദിനവും ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ പക്ഷിനിരീക്ഷണത്തിനും, പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിനും അടിത്തറയിട്ട സാലിം അലിയുടെ 122-ാം ജൻമദിനം (നവംബർ 12). പക്ഷിനിരീക്ഷണ

Continue reading

മൂവാറ്റുപുഴ പഴയ പാലം: ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കോൺക്രീറ്റ് പാലം

മൂവാറ്റുപുഴ പഴയ പാലം: മൂന്ന് ആറുകൾ (തൊടുപുഴയാർ, കാളിയാർ, കോത(മംഗല)യാർ) സംഗമിച്ചാണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറാകുന്നത്. 1914-ല്‍ ആണ് മൂവാറ്റുപുഴയാറിനുമേൽ കച്ചേരിത്താഴത്തുള്ള പഴയ പാലം പണി പൂര്‍ത്തിയായത്. ശ്രീമൂലം തിരുനാള്‍

Continue reading

ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ്സും ഇട്ടി അച്യുതനും

ഇട്ടി അച്യുതൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് എന്ന സസ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചനയിൽ ഡച്ചുകാരനായ അഡ്‌മിറൽ ‘വാൻ റീഡി’നെ സഹായിച്ച മലയാളിയായിരുന്ന ആയുർവേദവൈദ്യനായ ഇട്ടി അച്യുതൻ. കേരളത്തിലെ 588

Continue reading

ഇന്ദുചൂഡൻ എന്ന കെ.കെ. നീലകണ്ഠന്റെ 26-ാം ചരമവാർഷിക ദിനം

സ്മരണാഞ്ജലികൾ! പ്രശസ്തനായ പക്ഷിനിരീ‍ക്ഷകനായിരുന്നു ഇന്ദുചൂഡൻ എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കെ.കെ. നീലകണ്ഠൻ. (1923 – ജൂൺ 14, 1992). കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരനായി അദ്ദേഹം

Continue reading