പക്ഷിനിരീക്ഷണ പരിശീലന പരിപാടി 2018 ജനുവരി

ഇടുക്കി നാച്ച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടേയും കോൾ ബേഡേഴ്സിന്റേയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പക്ഷിനിരീക്ഷണ പരിശീലന പരിപാടി 2018 ജനുവരി 22ന് തൃശ്ശൂർ പാലയ്ക്കൽ കോൾപാടത്ത് വച്ച് നടന്നു. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ

Continue reading

ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ

പൂക്കളുള്ള സസ്യങ്ങൾ ചിത്രശലഭ ആഹാര സസ്യങ്ങൾ ആയൂർവേദ സസ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷണം രേഖപെടുത്തൽ വിത്ത് സസ്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യൽ ചിത്രശലഭ ഉദ്യാനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എന്ന ആശയം കുട്ടികളിൽ പ്രകൃതി

Continue reading

പുഴകള്‍ ഒഴുകും വഴികള്‍

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള പുഴപ്പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം… എഴുതിയത്: സബ്‌ന എ ബി, ഡിസൈന്‍: പ്രജില്‍ അമന്‍, ചിത്രങ്ങള്‍: കെ പി വില്‍ഫ്രഡ്, പ്രജില്‍, സനീഷ്, മഞ്ജു, കവര്‍: മേഘ,

Continue reading

Bird Atlas 2018 Dry Season – Kole Big Day

മലപ്പുറത്തിന്റെ പക്ഷിഭൂപടശ്രമങ്ങളിലേക്കായി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. കോള്‍ ബേഡേഴ്സിന്റെയും മലപ്പുറം ബേഡ് അറ്റ്ലസ്സ് കൂട്ടായ്മയുടേയും നേതൃത്വത്തില്‍ 2018ലെ വേനല്‍ സീസണ്‍ സമയത്ത് ജനുവരി 28ന് Kole

Continue reading