ചിറകുകൾക്ക് കാറ്റുപിടിക്കുമ്പോൾ

1001 രാവുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്, സുന്ദരിയായ ഒരു ജിന്ന് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുക്കന്റെ കഥ. ചിറകുകൾ അണിഞ്ഞാൽ അരയന്നം ആയി

Continue reading

ഫിസിക്സ് പഠിച്ച ഓന്തുണ്ണി

തൊമ്മൻകുത്തിലെ മരങ്ങൾക്കൊരു പ്രിത്യേകതയുണ്ട്. അവർ പ്രണയത്തിലാണ്… പുഴയോട്. ഗ്രീഷ്മകാലം കാമുകനിൽ നിന്നകന്നു കഴിയണമെങ്കിലും മഴ എത്തുന്നതോടെ അവർക്കിടയിലെ ഇടനാഴി ഇല്ലാതാകും. വീണ്ടും പുഴ മരങ്ങളെ ഗാഢമായി പുണരും…

Continue reading

മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്

മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പുനർ വിതരണം നടത്തുക. ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക ( ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിത

Continue reading

നടുവത്തറയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം

കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടുവത്തുപാറയിൽ ഇമ്മട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയതായി ഓർമ്മയില്ല. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇതിലും വലിയ വെള്ളക്കയറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് നേര്. പന്തുകളിക്കാരൻ കൂട്ടുകാരൻ ജോണിന്റെയും ആറ്റൂരെ മാധവൻ നായരുടെയും

Continue reading

മിയാവാക്കി വനങ്ങൾ

ഇന്നലെ ഒരു സുഹൃത്തുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാട് ഇപ്പോള് വൻ പ്രചാരം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിയാവാക്കി മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടന്നു. മിയാവാക്കി

Continue reading