തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം – കൂട് മാസിക 2018 ഫെബ്രുവരി പതിപ്പ്

പണത്തിനു മീതെ പറക്കാത്ത നിയമങ്ങള്‍! ഇത്തവണത്തെ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെന്താണെന്നുവെച്ചാല്‍, തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെ മരണമണി മുഴങ്ങാന്‍ പോകുന്ന പ്രത്യേക നിയമഭേദഗതിയുമായാണ് ഭരണകൂടം ഇതിനെ വരവേല്‍ക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ലോകമെങ്ങും

Continue reading

ലതയും പുഴയും – കൂട് മാസിക 2018 ജനുവരി പതിപ്പ്

ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക ഇടപെടലുകളിലേക്ക് സമർത്ഥമായി സമന്വയിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതികേരളത്തിന് ഡോ. ലതയുടെ സംഭാവന. ഈയൊരു ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാന പിൻബലം തന്നെയാണ് അവരെ

Continue reading