നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ കൃഷിഭവൻ വഴി സൗജന്യനിരക്കിൽ

നാടൻ നെൽവിത്തുകൾ സീഡ് അതോറിറ്റിയിൽ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. കുറുവ, ചിറ്റേനി, ചേറ്റാടി, പാൽതൊണ്ടി, വയനാടൻ തൊണ്ടി, വലിയ ചെന്നെല്ല് എന്നീ വിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. കൃഷിഭവൻ

Continue reading

കോള്‍കര്‍ഷകര്‍ സമരത്തിലേയ്ക്ക്

നെല്ല് സംഭരണത്തിന് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഹാന്റ്ലിംഗ് ചാര്‍ജ്ജ് നല്‍കാതെ കോള്‍ കര്‍ഷകരേ മില്ലുടമകളും സപ്ലൈകോയും ഒത്തുച്ചേര്‍ന്ന് വഞ്ചിക്കുന്നതിലും സര്‍ക്കാരിന്റെ നിസംഗതയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് 2018-19 വര്‍ഷം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ

Continue reading

ജൈവഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ FSSAI നയം; കര്‍ഷകരുടെ യോഗം തൃശ്ശൂരില്‍ ജൂണ്‍ 10ന്

ജൈവഉൽപന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നിബന്ധമായും ജൈവസർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന നയം FSSAI ജൂലൈ മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുകയാണ്. ജൈവകർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ജൈവമാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ പി.ജി.എസ്

Continue reading

ഞാറ്റുവേലകൃഷി

“അടുത്ത് നടണം, അകലത്തിൽ നടണം അരിവെച്ച് പറിക്കണം, അരിവെക്കാതെ പറിക്കണം” ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർ ആശയകുഴപ്പത്തിലകപ്പെടാം! വഴുതിനങ്ങയെകുറിച്ചാണ് ഈ പഴംചൊല്ല്. അടുത്ത് നടാൻ പറയുന്നത് വീടിനടുത്ത് നടാനാണ്. അകറ്റി

Continue reading

എന്താണ് ഞാറ്റുവേല?

ഞായറിന്റെ വേളയാണ് ഞാറ്റുവേലയായി മാറിയത്. ഞായർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാണല്ലോ. വേള സമയവും. ഞായിറ്റുവേളയെന്നും ഞാറ്റിലായെന്നുമൊക്കെ ഞാറ്റുവേലകൾക്ക് പറയാറുണ്ട്. സൂര്യന്റെ സമയമെന്നോ ദിശയെന്നോയൊക്കെ വാക്യാർത്ഥം വരുമെങ്കിലും ഒരു

Continue reading

ഞാറ്റുവേല ആമുഖം

“കാർത്തിക കാലും കാലടിയകലവും കരിമ്പടപുതപ്പും കാഞ്ഞിരത്തോലും കാനൽപ്പാടും ഇഞ്ചിക്കും മഞ്ഞളിനുമുത്തമം” എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയാറ്. അതായത് കാർത്തിക ഞാറ്റുവേലയുടെ ആദ്യപകുതി. വാരമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിടാനുള്ള കുഴികൾ തമ്മിൽ

Continue reading