നെൽവയൽ-നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമഭേദഗതി; സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്

സ്നേഹിതരേ , നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2008 പുനസ്ഥാപിക്കുക ,ഭേദഗതി ബിൽ തള്ളിക്കളയുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച (18.6.18) രാവിലെ 11 മണിക്ക് തിരു.സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ

Continue reading

നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തടസംരക്ഷണ ‌ഭേദഗതി‌ബിൽ പ്രതീകാത്മകമായി കത്തിച്ചു

2008 ലെ നെൽ വയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 2018 ഭേഗതതി ബിൽ, മനുഷ്യാവകാശക്കൂട്ടാമ തൃശ്ശൂരിൽ  ഭേദഗതിബിൽ കത്തിച്ചു. കോർപ്പറേഷനുമുമ്പിൽ നിന്നും പ്രകടനമായി ആരംഭിച്ച്

Continue reading

നിയമ സമീക്ഷയിൽ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച

നിയമ സമീക്ഷ തൃശ്ശൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അയ്യന്തോളിലെ കോസ്റ്റ്ഫോർഡിൽ വച്ചു നടന്ന പ്രതിമാസ ചർച്ചയിൽ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. കൃഷി ഓഫീസർന്മാരായ സത്യവർമ്മ

Continue reading

തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ ആരു രക്ഷിക്കും?

കൂടുതൽ കരുതലോടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നാമെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോക തണ്ണീർത്തടദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് കഴിഞ്ഞുപോയത്. 1971 മബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

Continue reading

തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം

പതിവുപോലെ ഫെബ്രുവരി 2 ന് ഒരു തണ്ണീർത്തട ദിനാചരണം കൂടി കടന്നു പോയി. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു വിശേഷം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്

Continue reading