പെരിയാറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറവകളോടൊപ്പം

പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിൽ പക്ഷികളുടെ കണക്കെടുപ്പിനായി പോകുമ്പോൾ ആശങ്ക മഴ പണി തരുമോ എന്നതിനെ ചൊല്ലി മാത്രമായിരുന്നു. മനസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മോഹവും, ഒരു കടുവയെ കാണാൻ

Continue reading

Endemic Birds of South Asia – Kerala List

ലോകത്താകമാനമായി നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ബിഗ് ഡെ യോടനുബന്ധിച്ച് ബേഡ് കൗണ്ട് ഇന്ത്യയും [Bird Count India] മറ്റു പക്ഷിനിരീക്ഷണ സംഘടനകളും ചേര്‍ന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകദിന പക്ഷിനിരീക്ഷണ-ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍

Continue reading

കേരളത്തിലെ മൂങ്ങകൾ

ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും പക്ഷികുലത്തിലെ മറ്റു ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്‍തരാണ് മൂങ്ങകൾ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ദിവാചരരായ ബന്ധുക്കളുമായി അത്ര രസത്തിലുമല്ല കക്ഷി. ചെറുപ്പത്തിൽ നാടുവിട്ട പയ്യൻ കാലമേറെ

Continue reading