Photo Exhibition at Adat Grameena Vayanashala

Kole Birders Collective Photo Exhibition at Adat Grameena Vayanashala. Jaivameela by Ombathumuri Kole Padavu as part of Traditional Agricultural Vikas Yojana and