കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പാതാളത്തവള

കേരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ്വ ഇനം തവളയാണ് പാതാളത്തവള (Purple Frog). ശാസ്ത്ര നാമം-Nasikabatrachus sahyadrensis അപൂർവം എന്നു പറയുമ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെന്നു ധരിക്കരുത്. മഴക്കാലത്ത് ഇവ

Continue reading

പ്രകൃതിയിലെ തയ്യൽക്കാരൻ

മഴ; പ്രകൃതിയെ പുതുവസ്ത്രമണിയിക്കുന്ന കാലം. പൊതുവെ എല്ലാ ജീവികളും സ്വയം ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന കാലം. വേനലിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറക്കമുറ്റിയാൽ പിന്നെ കിളികൾ വിവാഹവസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി പാട്ടുകൾ

Continue reading

കോൾപ്പാടത്തെ ഊത്ത ക്യാമ്പെയിനിന്റെ നാലുവർഷങ്ങൾ

മൺസൂൺ സമയത്ത് മീനുകളുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാലുവർഷമായെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക്. ആ നാലുവർഷങ്ങളിലെ സമ്പാദ്യമാണ് മാപ്പിൽ.ആപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജിപിഎസ് കോഡിനേറ്റ്സും ഫോട്ടോയും അടക്കം പാടത്തെ അനധികൃതമായ സ്ഥാപിക്കുന്ന

Continue reading

കോള്‍നിലങ്ങളിലെ അധിനിവേശമത്സ്യങ്ങള്‍

നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധപ്പെട്ടു  നില്ക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ്‌ മത്സ്യങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ 3231 മത്സ്യ ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ ഏകദേശം 76 % കടൽ മത്സ്യങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ

Continue reading

മഴയ്ക്ക് മുമ്പെ കോന്തിപുലം കോൾപ്പാടത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ക്ലീനിങ്ങ്

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ‘സ്വന്തം ഭവനത്തിനുവേണ്ടി നീ എന്ത്‌ ചെയ്തു ? ‘ എന്ന ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കാത്തവരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചോദിച്ചു നോക്കാത്തവരോ അധികം പേർ ഉണ്ടാകും

Continue reading

ലാർവയിൽ നിന്നും വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു ചിവീട്.

ചിവീടിന്റെ കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? ആൺചിവീടുകൾ പെൺചിവീടുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദമാണിത്. പെൺചിവീടുകൾ അടുത്തെത്തും തോറും ഈ ശബ്ദം മയപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിനിരുവശത്തുമുള്ള ടിംബൽ എന്ന അവയവം

Continue reading