ആകാശവാണി – വയലും വീടും ; കോള്‍നിലങ്ങളിലെ അധിനിവേശമത്സ്യങ്ങള്‍

ആകാശവാണി – വയലും വീടും: അലങ്കാരമത്സ്യങ്ങളായും മറ്റും  വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മത്സ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ കോള്‍പ്പാടങ്ങളില്‍ സാന്നിദ്ധ്യമുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവയില്‍ പലതും നമ്മുടെ തനതുമത്സ്യയിനങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചില

Continue reading

അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റുപോയ കുരുവികള്‍

അങ്ങാടിയിൽ തോറ്റു പോയ ഒരു കുരുവിയാണ് ഞാൻ. മനുഷ്യർപറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ? ഓരോരോ ധാന്യങ്ങളുടേയും പുറത്ത് അവരവരുടെ പേരുകൾ ദൈവം എഴുതി വേച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ. മനുഷ്യർക്കു മാത്രം തീറേഴുതി വെച്ചതാണോ

Continue reading

അങ്ങാടിക്കുവികളുടെ കണക്കെടുപ്പ് 2018

നഗരങ്ങളിലും നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലും സാധാരണമായിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയായ അങ്ങാടിക്കുരുവികൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് അപൂര്‍വ്വമാണ്. ഓരോ വര്‍ഷത്തിലും എണ്ണവും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. മനുഷ്യനുമായി സഹവസിക്കാനിഷ്ടമുള്ള ഇവ കടകളുടെ മുക്കിലും

Continue reading

തീ പക്ഷി

കൂട് മാസിക 2018 മാർച്ച് ലക്കം എഴുതിയത് : സുരേഷ് വി, സോജൻ ജോസ് മനുഷ്യ പരിണാമത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നാഴിക കല്ലായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആണ്

Continue reading